Call Us +31 85 888 7488

DILLENGER PTY LTD (“DILLENGER”) garandeert dat de oorspronkelijke koper (“Koper”) een garantieperiode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum heeft op alle nieuwe DILLENGER producten. Deze garantie is voor fabricagefouten in de materialen en/of montage. Om een garantieclaim te maken zal de klant een standaardformulier in moeten vullen, waarbij DILLENGER ook naar media zoals foto’s en video’s zal vragen om de DILLENGER medewerkers te helpen met het vaststellen van de productfout. Dit is verplicht.

 

Consumenten Onderdelen Garantie

De garantieperiode wordt berekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De oorspronkelijke kwitantie van de aankoop is benodigd om het bewijs van aankoop en de garantiedatum vast te stellen, en zullen aan DILLENGER verstrekt moeten worden voor het maken van alle garantieclaims. Alleen de individuele componenten zelf vallen onder deze garantie. De lasten van het verwijderen, monteren en afstemmen van de component worden gedragen door de klant die de claim maakt. De kosten/ongemakken die worden veroorzaakt door de afwezigheid of het niet kunnen gebruiken van het product terwijl de garantieprocedure wordt uitgevoerd vallen niet onder de garantie. De garantie voor de vervangende componenten zal worden gebaseerd op de oorspronkelijke aankoopdatum, zoals deze staat op de oorspronkelijke kwitantie.

In geen enkel geval zal de garantiedatum van de vervangende component verschillen van de oorspronkelijke aankoopdatum. Als vervanging nodig is door een defect in de materialen en/of montage, zal de component vervolgens, bij terugkeer naar DILLENGER, gratis worden vervangen als de component defect raakt in de garantieperiode. Verzendkosten zijn extra.

DILLENGER zal geen verplichtingen hebben binnen deze gelimiteerde garantie als het product beschadigd of vernietigd is door een van de volgende gebeurtenissen: het gebruik van de component op een niet-DILLENGER product; beschadiging of vernietiging door mishandeling; collisie; diefstal; incorrect onderhoud of gebruik van het product; natuurkrachten zoals wind, bliksem, hagel, etc.; een moedwillige of nalatige daad; penetratie, of het op welke manier dan ook opmaken van het productomhulsel. Vervanging zal alleen worden gedaan door DILLENGER. Dit is DILLENGER’s exclusieve garantie.

Geen partij heeft de uitdrukkelijke of geïmpliceerde autoriteit om deze garantie op welke manier dan ook te veranderen of nietig te verklaren. Geïmpliceerde garantie inclusief verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel zijn uitdrukkelijk gelimiteerd in duur tot de duur van deze garantie. DILLENGER verwerpt alle aansprakelijkheid voor speciale, incidentele of vervolgschade. Als u uw product koopt in een staat/provincie/district dat limitaties op geïmpliceerde garanties, of het uitsluiten of limiteren van speciale, incidentele of vervolgschade niet toestaat, kan het zijn dat de bovenstaande limitaties en uitsluitingen niet voor u gelden.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U kunt ook andere rechten hebben, deze verschillen per locatie.

 

Voorwaarden van de Gelimiteerde Garantie

Deze garantie is van kracht vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Deze garantie is er niet om te suggereren of impliceren dat de producten niet stuk kunnen gaan of voor altijd zullen functioneren. Het betekent wel dat het product onder de garantie valt onder de genoemde voorwaarden.

Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke Koper van het product en is niet overdraagbaar aan andere eigenaren of enige andere partij. Deze garantie is ongeldig als het product wordt blootgesteld aan mishandeling, nalatigheid, incorrecte reparatie, incorrect onderhoud, aanpassing, modificatie, een ongeluk of ander abnormaal, excessief, of incorrect gebruik, wat uitsluitend door DILLENGER wordt bepaald. Tijdens de duur van deze garantie zal DILLENGER, op hun kosten, de defecte productcomponent(en) repareren of vervangen met dezelfde of gelijkwaardige component(en), wat uitsluitend door DILLENGER wordt bepaald. De bovenstaande garanties vervangen en sluiten alle andere garanties uit die niet uitdrukkelijk hierin uiteengezet zijn, expliciet of impliciet bepaald door de wet of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zal DILLENGER aansprakelijk zijn voor incidentele, bestraffende, of vervolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of onbeschikbaarheid van de productcomponent(en) op welke manier dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, of economische verliezen, hetzij op basis van contract, garantie, nalatigheid, productaansprakelijkheid of enige andere theorie .

DILLENGER’s aansprakelijkheid hieronder is uitdrukkelijk beperkt tot de reparatie of vervanging van de productcomponent(en), of, wanneer dit door DILLENGER zelf wordt bepaald, tot het nettobedrag dat de oorspronkelijke Koper betaald heeft. Als de oorspronkelijke Koper ervoor kiest om de defecte productcomponent(en) zelf te repareren of gebruik te maken van de diensten van iemand anders dan DILLENGER (of een door DILLENGER aangewezen partij) om het product te repareren, of als de Koper een reserveonderdeel gebruikt dat niet is goedgekeurd door DILLENGER, zal DILLENGER niet aansprakelijk zijn voor enige schade, defecten of verlies veroorzaakt door het gebruik van zulke niet-goedgekeurde diensten of onderdelen. Als de Koper geen geldige garantieclaim heeft zoals uiteengezet is in de Algemene Voorwaarden, zijn dergelijke verzendings- of transportkosten niet inbegrepen in deze gelimiteerde garantie.

 

Exclusies

Onder deze garantie vallen niet: beschadigingen door normale slijtage, lekke banden, schade door mishandeling, nalatigheid, of schade door een ongeval als gevolg van stuntrijden, ramp springen, acrobatische stunts, of soortgelijke activiteiten of enige activiteit die niet strookt met het beoogde gebruik van het product, productschade als gevolg van het onjuist opladen van de accu of gebruik van een oplader die niet door DILLENGER verstrekt is, installatie van onderdelen, accessoires, of elektrische componenten die niet oorspronkelijke bedoeld zijn voor of compatibel zijn met het product zoals het verkocht is, of enige modificatie van het frame of andere componenten die oorspronkelijke zijn verstrekt; banden, remblokken, kettingen, lichten, motoren, accu’s, schermen, of regelaars die om welke reden dan ook opengemaakt zijn, anders dan door DILLENGER of DILLENGER’s geautoriseerde partijen. Alle garanties zijn ongeldig als het product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het redelijke beoogde gebruik van het product. Bovendien dekt deze garantie geen schade die verband heeft met commercieel gebruik.

 

Procedures voor Aftermarket Componenten of Modificaties

Garantiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door DILLENGER of een gemachtigde van DILLENGER. Het aankoopbewijs moet worden verstrekt. Om te kwalificeren voor de garantie diensten, moet de oorspronkelijke koper een Garantie Product Retourneer Autorisatie Nummer (“WPRAN”) van Dillenger verkrijgen. De oorspronkelijke Koper moet contact opnemen met een DILLENGER medewerker om het probleem met het product te bespreken en een WPRAN te verkrijgen. Na uitgifte van de WPRAN, zal de productcomponent(en) moeten worden geretourneerd aan DILLENGER op de door DILLENGER aangewezen locatie voor garantiewerkzaamheden. De oorspronkelijke Koper is verantwoordelijk voor het retourneren van het product, onbeschadigd in transport, aan DILLENGER voor garantiewerkzaamheden en voor de kosten van het verzenden en verzekeren van het product en de component(en) wanneer deze worden geretourneerd. Als DILLENGER’s geautoriseerde en gekwalificeerde technici bepalen dat een garantieclaim geldig is en voldoet aan deze garantie, zal DILLENGER op DILLENGER’s eigen kosten de component(en) repareren of vervangen of het gehele product vervangen, inclusief materialen en arbeidsuren. Voor geldige garantieclaims hieronder, zal DILLENGER de oorspronkelijke Koper de verzendings- en verzekeringskosten die zijn gemaakt als gevolg van het retourneren van het product naar DILLENGER voor garantiewerkzaamheden vergoeden (gebaseerd op standaard verzendingstarieven over land), en DILLENGER zal de verzendkosten betalen om het product naar de oorspronkelijke Koper terug te sturen.

 

Retourneren

Dankzij onze uitgebreide kwaliteitscontrole voldoen onze producten aan de huidige industrienormen; ze zijn grondig getest en uiterst betrouwbaar.

DILLENGER garandeert dat alle producten bij aankomst en gedurende de garantieperiode werken zoals beschreven. Retourneer/garantieclaims zullen worden beoordeeld door DILLENGER en gerepareerd onder de garantie. DILLENGER producten kunnen alleen worden beoordeeld door DILLENGER. DILLENGER is niet aansprakelijk voor niet-geautoriseerde reparaties of inspecties van onze producten. Als u een probleem heeft met uw DILLENGER product moet u dit bij DILLENGER melden en ons informeren over het probleem, wij kunnen dan regelen dat het product geïnspecteerd wordt.

Onder de consumentengarantie hebben de Klanten recht op terugbetaling als het product een ernstige fout heeft. Dit kan alleen worden bepaald door DILLENGER. Wanneer het product geretourneerd is, en het probleem een kleine fout blijkt die makkelijk gerepareerd kan worden, zal dit tijdig worden gerepareerd en zal het product aan de Klant worden teruggestuurd op DILLENGER’s kosten. Als het probleem met het product een ernstige fout blijkt zullen wij meteen terugbetaling regelen.

 

Waarom hebben wij geen gratis retour optie?

Wij accepteren geen retours in het geval dat de klant van gedachte verandert. Voor deze producten, behalve als deze zwaar beschadigd of defect zijn bij aflevering, kunnen wij geen retours met terugbetaling aanbieden omdat er een matige kans is dat de goederen tijdens het transport beschadigd raken wanneer het product door de klant uit de doos is gehaald.

Wij accepteren dat wij, iedere keer dat we een van onze elektrische vervoersmiddelen producten verzenden, een bepaald risico lopen en helaas neemt de koerier nul verantwoordelijkheid. Als iets beschadigd raakt tijdens het transport terug naar ons, zullen wij het product moeten afschrijven en deze kosten moeten dragen, alleen omdat iemand van gedachten is veranderd of de productbeschrijving niet goed heeft gelezen voor hun aankoop.

 

Bieden jullie een gratis probeerperiode aan?

Bij bedrijven die gratis retourneren binnen 30 dagen aanbieden, wat denkt u dat er gebeurt met de producten die worden geretourneerd? Biedt dit bedrijf ook demo producten aan tegen een gereduceerde prijs? Als een andere winkel of ander merk gratis retourneren aanbiedt en geen demo producten verkoopt, kunt u vast wel raden wat er gebeurt met de geretourneerde producten.

Wanneer u een Dillenger product koopt, koopt u een 100% nieuw en ongebruikt product.

In speciale gevallen waarbij Dillenger autorisatie heeft gegeven voor het retourneren van een product voor een fouteninspectie, zal Dillenger het ophalen van het product organiseren met onze koerier. Na het inboeken van de koerier is Dillenger niet verantwoordelijk voor storingen in de koeriersdienst, om welke reden dan ook. Een reden hiervoor kan zijn; wanneer de klant niet thuis is en de koerier weigert het pakket op te halen. De meeste koeriers moeten zich aan de veiligheidsprocedures van hun bedrijf houden en mogen niet de verantwoordelijkheid voor een pakket op zich nemen tenzij de juiste formulieren zijn ondertekend door de klant bij het ophalen van het pakket. Dillenger zal alle redelijke moeite doen om het ophalen soepel en probleemloos te laten verlopen, maar aangezien wij niet de koerier zijn, kunnen we niet garanderen dat het schema van de koerier altijd helemaal past in het schema van de klant. Wanneer het product is opgehaald moet de klant, onder alle omstandigheden, een kopie van de vrachtbrief bewaren, anders is noch de koerier noch Dillenger verantwoordelijk voor de veilige bezorging van het pakket aan het Dillenger service centrum. De klant gaat ermee akkoord dat bij het terugzenden van een item aan Dillenger, hetzij met eigen transport of per koerier, Dillenger niet aansprakelijk is voor schade die ontstaat tijdens het transport naar Dillenger, of tijdens het terugzenden naar de klant na reparatie. Bij het retourneren van het product naar Dillenger gaat de klant akkoord met het bovenstaande.